Positionen

Title Beschreibung Optionsgruppe Bild
E6

Eimer 5 L oder 6 L für Hauptmodul A

Eimer
E7

Eimer 5 L für Hauptmodul A

Eimer
E8

Eimer 5 L für Hauptmodul A

Eimer
E9

Eimer 5 L und 6 Liter für Abfallmodul A oder B

Eimer
EGH Ergogriff hinten Ergonomiegriffe
EGV Ergogriff vorne Ergonomiegriffe
ES1

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES10

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES11

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES12

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES13

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES14

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES15

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES16

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES17

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES18

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES19

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES2

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES20

Einschub

Schubladen/Mopboxen
ES21

Einschub

Schubladen/Mopboxen